+386 5 663 77 00
zgodbeoribistvu@zrs-kp.si

Vedeti več o ribištvu

Vedeti več o ribištvu

Cilj te dejavnosti projekta je z izkušenjskim učenjem predstaviti mladim svet ribištva in ribiškega poklica, šege in navade ribiških družin ter pripomočke in načine ribolova. Tako jim je mogoče ponuditi sredstva, ki lahko pripomorejo k ohranitvi te pomembne  kulturne dediščine.  V projektu sodeluje 15 osnovnih in srednjih šol, ki se bodo poleg udeležbe v delavnicah z ribiči preizkusile tudi v raziskavi ribiške in morske terminologije, bodisi iz dosegljivih virov, bodisi v pogovorih s pričevalci, prijatelji, sorodniki generacij, katerim je bila morska kultura blizu. ZRS  Koper bo z njihovo pomočjo  oblikoval elektronski dvojezični slovar ribiških izrazov  in ga objavil na spletnem naslovu projekta. S to dejavnostjo v projektu želimo s pomočjo jezikovne in kulturne vzgoje osredotočiti učencem obalnih osnovnih šol tradicijo ribištva in jo ovrednotiti.  Konzorcij je s tem projektom želel opozoriti, da je ribištvo v Slovenski Istri vse manj uveljavljeno kot ekonomska in gospodarska dejavnost. Ob zaključku projekta bodo šole z razstavami prikazale dosežke delavnic in drugih dejavnosti projekta.

Delavnice Ribič je moj poklic

sl_SISL