+386 5 663 77 00
zgodbeoribistvu@zrs-kp.si

Kartoline iz zgodovine

Kartoline iz zgodovine

Temeljni cilj aktivnosti Kartoline iz zgodovine je obuditi stare istrske poklice, povezane z ribištvom in morjem, ter na ta način povrniti obalnim mestom značaj, ki so ga v sodobnem času izgubila. Oživeli bomo predvsem poklice, kot so poulični prodajalci morskih dobrot (npr. mušolaji), izdelovalci in popravljavci bark, ribiških mrež. Oživiti torej želimo poklice iz preteklosti, ki so – poleg ribiškega – zaznamovali splošno krajino obmorskih mest. Glavni partner pri tem delovnem sklopu je gostilna Bujol iz Izole (Saladia d.o.o.), ki bo za uresničitev opisanega cilja zaposlila tudi kuharja. Utrjevanje zavesti o pomenu ribištva med mladimi, varstvo kulturne in naravne dediščine v zvezi z ribištvom in morjem, obujanje posebnosti navad in poklicev ribiških družin bomo uresničevali tudi z ribiškimi delavnicami za učence in dijake, ki bodo potekale ves čas trajanja projekta. Pomembna naloga pričujočega delovnega sklopa je tudi osveščanje ponudnikov in potrošnikov morskih specialitet o pomenu in kvaliteti lokalne ribe tako z vidika okoljskih, zdravstvenih, gospodarskih in nenazadnje kvalitativnih vidikov, ki jih pogosto imenujemo “kilometer 0”. V ta namen bomo skupaj z ribiči, ki so vključeni v projekt, sestavili seznam “Slovenski ribiči nudimo…”, na kateri bodo zapisane temeljne informacije o ribiču in popisana njegova ponudba glede na letni čas. Lista bo služila tudi za promocijo nakupa lokalne ribe v slovenskih restavracijah.

Lokalni ribiči nudimo_zgibanka

Vir razglednice: Mestna knjižnica Izola
sl_SISL