+386 5 663 77 00
zgodbeoribistvu@zrs-kp.si

Pripovedi iz tovarne

Pripovedi iz tovarne

V lokalni zgodovini, povezani z ribištvom, je imela posebno vlogo tudi predelava rib. Če se je sprva ohranjalo tradicionalno znanje domačega konzerviranja rib (npr. soljenje), je v nekaj desetletjih, od 1. svetovne vojne dalje, razmah doživela ribja predelovalna industrija. V okviru projekta bomo informacije o tem delu preteklosti zbirali tako iz strokovne literature kot pisnih in ustnih virov. Še posebej dragocen del (nesnovne) dediščine so delavski spomini, saj poleg materialnih ostalin pričajo o ribji predelovalni industriji kot pomembni nosilki gospodarskega razvoja regije ter o vsakdanjem življenju v tradicionalno ribiškem okolju.

Zato bomo zbrali kar največ pričevanj nekdanjih tovarniških delavcev (predvsem pa delavk) in njihovih sorodnikov, pri čemer bodo raziskovalci ZRS Koper sodelovali tudi s Salladio in italijansko narodnostno skupnostjo (CAN). Zbrani podatki bodo uporabljeni za elektronsko didaktično gradivo (priročnik za osnovnošolske učitelje), s pomočjo katerega bodo mlajše generacije lahko seznanjene z vsebinami, ki v učnih kurikulih sicer manjkajo. Spoznavanje širše javnosti s snovno in nesnovno industrijsko dediščino, vezano na ribištvo, bo omogočeno tudi preko dveh informativnih panojev s predstavitvijo izolskih tovarn in vloge žensk v predelavi rib. Projekt želi obenem povezati čim več deležnikov, ki sodelujejo pri ohranjanju omenjene dediščine (muzeji, knjižnice, ponudniki turističnih storitev, zasebni zbiratelji, raziskovalne ustanove, …) ter združiti obstoječa znanja.

Vir fotografije: Visit Izola
sl_SISL